Q113976 - Phút nhẹ lòng

750,000đ

10 sản phẩm có sẵn

Phút nhẹ lòng anh vui vui tự hỏi

Nhưng thấy cần chi giải thích rạch ròi

Khi tim anh mãi đã có em rồi

Và anh cũng nhận lòng anh rồi đó.

SL:
- +
Bình luận
Đánh giá :